keskiviikkona, heinäkuuta 29, 2009

Ufokokemus mystisenä kokemuksena ja shamanistisen kulttuurin jatkumona

Hyvinkin ei-uskonnolliset ihmiset voivat saada itselleen yllätyksenä normaalin arkikokemisen ulkopuolisia kokemuksia ja aistimuksia. Voi olla, että mitä varmemmin, rigidisti, ei-kulttuurisesti ihminen luottaa omaan hallittuun "tiedostamiseensa" ja loogiseen arkitajuntansa ennakoitavuuteen, sitä voimakkaammin ja nopeammin abnormaali kokemus voi ihmisen maailmankuvaa muokata "uskonnolliseksi".

Ihminen on ennen kaikkea suggestiivinen olento. Aistimus ja kokemus ovat eri asioita mutta tätä itseensä, "tieteellisyyteen" ja suomalaisiin insinööreihin luottavat kansalaiset eivät välttämättä ymmärrä. Ihmisen näkökokemuksesta eli kuvittelemastamme näkökentästä jopa 95% on aivojen näköprosessin luomaa keinotekoista emulaatiota ja "kuvankäsittelyä" aivojen olettamasta "näkemisestä". Ihminen ei pysty vaikuttamaan tietoisesti näihin aivojensa primääreihin aistinprosesseihin eikä niiden reaaliaikaisen tulkinnallisiin "poikkeamiin" aistimuksina muuta kuin hyvin harjaantuneen mietiskelyn kautta. Kokemuksemme ja voimakas emotionaalinen mielteemme toisesta ihmisestä tai tietyn puolueen poliitikosta on arkisin esimerkki itsesuggestiosta.

Shamanistisen kulttuurin ydinilmiö oli shamanistinen kokemus, jossa yksilö joutuu rajatilaan, limboon, aliseen ekstaasin tai enstaasin kautta. Siellä hän selvittää yhteistönsä ongelmia sielueläimen avulla. Kaava on aivan sama, kun ufo johdattaa yksilön kohtaamaan uuden rauhanratkaisun koko maailmalle - tai edes itselleen.

"Esitelmässä Jaakko Närvä tutkailee ufokokemusten ja ns. mystisten kokemusten samankaltaisia piirteitä, esimerkkitapauksin maustettuna. Esitelmän järjesti Suomen parapsykologinen tutkimusseura ry. 21. huhtikuuta. Mediasfäärin videojulkaisu 4".


Ei kommentteja: