torstaina, toukokuuta 10, 2007

Nokia on spontaani inhokki
Talouselämä: Nokia on spontaani inhokki

Tutkimusyhtiö 15/30 Research kyseli alkuvuonna opiskelijoiden mielipiteitä eri työnantajista. T-Media Oy:n tilaamaan tutkimukseen vastasi yli 10 000 korkeakouluopiskelijaa. 15/30 Researchin toimitusjohtajan Markus Keräsen mukaan tulevaisuuden työntekijät valitsevat työnantajan sen mukaan, miten yritysten arvomaailma sopii yhteen heidän omansa kanssa.

Perinteisesti kovina pidettyjen kaupan ja tekniikan alojen opiskelijat arvostavat pehmeitä asioita. Keränen uskoo, että vastauksissa näkyy voimakasta kritiikkiä ajan henkeä kohtaan.

Kun opiskelijoilta kysyttiin yhtiöitä, joihin he eivät haluaisi mennä töihin, eniten spontaaneja mainintoja saivat - tässä järjestyksessä - nämä yhtiöt:Nokia, Lidl, UPM, Perlos, Fortum ...


Johtajat arvioivat Deloitten kansainvälisessä selvityksessä, että yritysten olisi syytä saavuttaa nykyistä parempi tasapaino taloudellisten mittareiden ja muiden mittareiden kesken.
Yritysjohtajat ymmärtävät, että taloudelliset mittarit eivätkerro riittävän hyvin yrityksen menestykseen vaikuttavista vahvuuksista eivätkä heikkouksista. Vastaajista 96 prosenttia sanoo, että hallituksen tulisi valvoa sekä taloudellisia että toiminnallisia mittareita.
Vaikka tietoisuus toiminnallisten mittareiden tärkeydestä on parantunut, ei yrityksillä ole niitä riittävästi tai ne eivät ainakaan jaa tietoa riittävästi hallituksille. -Taloussanomat