sunnuntaina, toukokuuta 13, 2007

Lars von Trier sairastui masennukseen




"Tanskalaisohjaaja on epävarma Antikristus -elokuvansa kohtalosta. Von Trier aikoi aloittaa maailman luomisesta kertovan elokuvan kuvaukset lähikuukausien aikana. Elokuvassa esitettäisiin paholaisen luoneen maailman.


Politiken-lehdelle antamassaan haastattelussa von Trier epäilee, voiko hän enää palata elokuvaohjauksen pariin."

Jo tämä Trierin aiheenvalinta kertoo enemmän hänen taiteilijaidentiteetistään ja sen ongelmista prosessina kuin itse aijotusta taideteoksesta... niin se liian monesti on liian taiteellisten taideteosten kohdalla. Se, että tematiikka on liian suora, julistava, ei kerro tällä kertaa hyvää Trierin mielenterveyden suhteesta hänen taiteilijaidentiteettiinsä. Metaforat ja myytit eivät ole kovinkaan kiinnostavia, jos ne esitetään soveltamatta, ikäänkuin suorana todellisuutena.

Mutta nyt voi sanoa sentään sen positiivisena prosessina, että von Trier alkaa ainakin löytää omia rajojaan, kun tähän mennessä hän on julistanut olevansa rajattoman vapaa taiteilijana ( vaikka fobioistaan arkielämän rajoitteina hän on kuvaillut jopa ylpeänä).

Jung:ilaisittain Trierin individuaatioprosessi on käynnissä suurella vaihteella. Taiteilijana hän haluaa tutkia "vaistonvaraisesti" mielensä ja persoonansa pimeitä ja keskeneräisiä ominaisuuksia - mutta kreikkalaiseen hybris-näkemykseenkin liittyen hänen taiteilijan egonsa pyrkii osoittamaan "vahvuutta" omaa vajavaisuuttaan vastaan luottaen epärealistisesti omaan kykynsä käsitellä itselleen vaikeita "identiteettikysymyksiä" ja hahmoja kärjistäen niitä.

Täytyy sanoa että tämä Trierin elämäntilannekriisi/luovuuskriisi on taas tyypillinen esimerkki tilanteesta, jossa kognitiivinen terapia ei auttaisi paskaakaan. Vain psykodynaaminen, Freudin perusoivalluksiin perustuva identiteetin, traumojen, emotionaalisten blokkien, neuroottisten vääristymien ja tunneulottuvuuksien luotaus voi olla ainoa jälleenrakentava apu.
Ellei sitten ole kysymys pahemmasta persoonallisuushäiriöstä.

Toivottavasti Trier pystyy katsomaan peiliin joskus uteliaana taiteilijana.

tanskalainen

Ei kommentteja: