torstaina, helmikuuta 01, 2018

Työläiset nousevat - Lakko: 1100 lakkoa 70-l nosti Suomen sivistysvaltioksi oikeiston nujertaen


Rahan temppelit pyörivät 40 triljoonan laina ja pörssivedonlyönti-keinottelukuplan päällä - eliitti jemmaa uudet velat eli painettavat rahat suoraan "paratiisisaarille", talous on yhteiskunnan teurastusta: pankkiirit kieltävät eliitin verotuksen yhteiskunnalta mutta laittaa yhteiskunnan eli ihmiset maksamaan keinottelukuplan paisuttamisen "velkatyöllä", orjatyöllä Kuplan tähden. Veronkierron tähden. 

Resurssien ryöstäminen eliitille tuottaa kaaosta, sivistymättömyyttä, ahdistusta, nälkää, väkivaltaa, massiivisia ohjattuja mediavalheita, epätoivoa, synkkyyttä, tietämättömyyttä, valtapeliä, korruptiota, myrkyllisiä elintarvikkeitä köyhille eliitin suorana terrorina "kustannustehokkaasti". 

Elämme jo pahassa feodaalisysteemissä eli feodalismissa eliitit ottaa kaikki voitot ja sytyttelee sotia esiintyäkseen Jumal' Sankareina. Työväestön ideologinen herääminen on hidasta - koska massameda ja YLE mukana valehtelevat joka pävä rahaeliitin ja pörssi/keinottelu-ideologian syyllisyyttä sensuroiden 1990 ja 2008 romahduksiin. Talouden tuhoajille annettiin vain lisää valtaa vaikka heidät ja euro olisi pitänyt kumota.  

  Demokratian ensimmäinen ehto että delegoitua valtaa käytettävät on nopeasti vaihdettaviassa, milloin tahansa. Milloin tahansa. 


Suojattu salaliittojen ja sotaimperialismin Kapitalismi ei ole markkinataloutta;  

 • AuvoRouvinen: "Tehottomat pääomat kaipaa nyt suojaa  eikä innovatiivisia kilpailijoita.


Eliitin luokkasota on pysäytettävä. 

Ensimmäisessä vaiheessa:

- veroprogressio 1989 malliin = Pohjoismainen malli myös suojatullein KUTEN KIINA JA INTIA suojaavat itseään ja ovat vain sen takia nouseva valta
    

- pois veronkierto absoluuttisena verotuksena yrityksiltä ilman mitään veronkiertoa
- Nyt 50 suurinta firmaa Suomessa ei maksa lainkaan (mitättömästi) veroa 27 vuotta luotujen veronkiertoa ja veronpalautusta LISÄÄVIEN säädösten avulla  

- terveydenhuolto 100% takaisin valtion kontrolliin ja palkkalistoille
- veroparatiisitileille 80% kertavero, jaettava kaikille palneetan asukkaille
- ilmainen koulutus ja tiede palautettava entistä laajempana
- Saksan markasta eli eurosta on luovuttava, valheella luotuja velkoja ja valevoitteita ei tule maksaa kuten Islanti teki 
- Soros ja rockefeller -organisaatioiden masinoima massa-väestönsiirto Eurooppaan ja Suomeen on lopetettava, kaikki elintasoturistit on palautettava takaisin, valtio ei pysy vakaana jos vieraan kulttuurin väestö saa määrätä ja ottaa resursseja peruteettomasti suomalaisten omassa valtiossa. Työläiset ja liberaalit 1800-luvulla eli aito vasemmisto kielsi ja torjui ehdottomasti eliitin yrittämät vestönsiirrot eli halpatyövoiman ja palkka-armeijan liikuttelun

- valtioiden tehtävä aidosti tärkeät lääkkeet itse EDULLISESTI, myrkylliset "lääkkeet" kuten "antidepressiokemikaalit" on kiellettävä uusien tutkimusten mukaisesti - ravintotiede on nostettava pois kemianyhtiöiden ja pörssiyhtiöiden valtavasta korruptiosta, terveellinen ravinto on nostettava valtion voimin esille ja mm. sokeri ja myrkyt on kiellettävä mm. myrkyillä viljelty lohi ja kemiallisesti koostetut lihatuotteet - suomalaisille maanviljeliöille on taattava 40% tuotteen hinnasta, valtion on perustettava omia myyntihalleja koska pörssifirmat kiskovat niin törkeästi
 - Jokainen firma on laitettava maksamaan 150% saastuttamisestaan verotuksella. Pankkeja ei saa enää pelastaa. - Kaivokset, pohjavesi, juomavesi, metsät ja pellot on kansallistettava, viljan tuonti kiellettävä maihin, jotka pystyvät tuottamaan viljaa - kansalaisten on omistettava vilja ilman myrkyillä kasvattamista. Elohopea ja alumiini on kiellettävä rokotteista ja elintarvikkeista, muovi on kiellettävä elintarvike. Hampun viljely on aloitettava 50000 hehtaarilla: paperia, öljyä, lääkkeitä, homehtumatonta rakennuskuitua, henkilödronien runkoja, vaatteita ym ym 
 • Työttömyysturvan aktiivimalli ja porvariston luokkaherruus  Juuso Koponen 

  - Aktiivimallia ja muita työttömiin kohdistuvia jatkuvasti lisääntyviä kurinpitokeinoja oikeutetaan ylläpitämällä myyttiä työnvälttelijöistä.  EVERYTHING BUBBLE

Aktiivimalli: kritiikin pääkohdat
1. On harhaanjohtavasti väitetty, että aktiivimalli tarkoittaisi vain “työmarkkinoiden käytettävissä olon” ja “aktiivisen työnhaun” vaatimusta tms. Aktiivimallilla ja sen kritiikillä ei kuitenkaan ole juuri mitään tekemistä näiden kanssa.
Jo aiemmin on ollut oltava työmarkkinoiden käytettävissä ja etsittävä töitä ja muutenkin parannettava työllistymisen edellytyksiä. Ja niin työttömät tietenkin pyrkivät muutenkin tekemään. Lakeja ei ylipäätään kannata säätää itse tekaistun mielikuvan perusteella, siis tässä tapauksessa sellaisen, joka tarkoitushakuisesti stereotypisoi työttömät saamattomiksi tai passiivisiksi.
Joissakin päättäjien lausunnoissa (esim. elinkeinoministeri Lintilä 4.1.) on kyllä mainittu ”työmarkkinoiden käytettävissä olo” ja ”työn etsiminen”, mutta aivan toisessa merkityksessä, eli kritiikkiä on yritetty rauhoitella sillä, että nämä muka riittäisivät suojaksi sanktioita vastaan. Eivät riitä, kun katsoo lakitekstiä.
2. Aktiivimallikritiikin ydin kohdistuu siihen, että aktiivimalli ei toimi edes ”keppinä” vaan aiheuttaa lähes pelkästään näennäisaktiivisuutta sekä ristiriitaisia, kohtuuttomia ja osin mahdottomiakin tilanteita.
Lakitekstin ydinkohdat:
Lyhyesti sanottuna tämän lain mukaan ”aktiivisuuden” osoittamiseksi riittää vain töiden saaminen, yrittäjätulon saaminen tai te-palveluiden piiriin pääseminen.
Pääasiallinen ongelma on tässä se, että kaikista näistä päättää toinen taho kuin työtön itse. Sanktio voi siis tulla, vaikka työtön olisi kuinka aktiivinen, etsisi töitä, olisi käytettävissä ja pyrkisi edistämään työllistymistään. Edes TE-palveluita ei ole tarkoitus tarjota kaikille, vaan vain, jos viranomainen arvioi sen edistävän yksilön työllistymistä. Eri alueilla on lisäksi erilaiset resurssit tarjota palveluita.
Tämä sotii oikeustajua ja oikeusperiaatteita vastaan.
Asiasta on huomauttanut myös perustuslakivaliokunta: sanktioiden pitää olla suhteessa siihen, mitä työttömän syyksi voi lukea ja mitä on ollut tarjolla.
Sosiaali- ja terveysministeriön vastine ei vastaa varsinaiseen perusoikeudelliseen ongelmaan, vaan puhuu vain perustuslakivaliokunnan muutosehdotuksista ja katsoo että ne vesittäisivät lain tarkoituksen. Toisin sanoen, STM vastasi kyllä muodollisesti lausuntoon, mutta varsinainen argumentti (ja perustuslain asema) sivuutettiin.
Koska perustuslakivaliokunta ei jostain syytä ollut asettanut muutoksia edellytykseksi lain säätämiselle tavanomaisessa järjestyksessä (ehkä vain siksi, että halusi antaa vapaammat kädet muutosten muotoilulle), laki säädettiin. Nyttemmin monet hallituspuolueidenkin poliitikot ovat heränneet siihen, että kaikilla pitäisi jo periaatteenkin vuoksi olla tosiasiallinen mahdollisuus ainakin noihin palveluihin. Laki ei kuitenkaan tätä takaa eikä myöskään lain oheen kirjattu ponsi, joka kehottaa vain tarkastelemaan seurauksia.
Huomiota voi kiinnittää siihenkin, että aktiivimalli ei tee vain ansiosidonnaisesta vaan myös perustoimeentulon tasoisesta työmarkkinatuesta erikseen ”aktiivisuudella ansaittavan”. Myös monet yksilölliset tilanteet, erilaiset muut tuet, lastenhoitojärjestelyt, puolison työpaikan sijainti sekä se, ettei työpaikkoja yksinkertaisesti ole kaikille jne. tekevät vaatimuksista entistä kohtuuttomampia. Aktiivisuuksia ei myöskään voi ”laskea yhteen”, niihin eivät lukeudu monet työllistymistä tosiasiallisesti parantavat toimet, kuten palkaton oman alan yhdistystyö tai muu vapaaehtoistyö ja ne saattavat jopa haitata näiden tekemistä, uudelleenkouluttautumista tai jatko-opintoja tms. Samaan aikaan yritetään myös leikata työttömyyden hoitokustannuksia toisaalla; peittoa ei siis vain jatketa toisesta päästä leikatulla palalla, vaan nyt leikataan molemmista päistä. On myös epäselvää, mikä vaikutus sanktioiden saamisella on toimeentulotukeen. Myös työkyvyttömien pitkäaikaissairaiden asema on epävarma, koska työkyvyttömyysetuudet vaihtuvat 300 päivän jälkeen työttömyysetuudeksi, joka taas kuuluu aktiivimallin piiriin.
3. Aktiivimallilla ei pelasteta Suomen taloutta eikä paranneta työllisyyttä juurikaan. Kuten em. Perustuslakivaliokunnan lausunnosta ilmenee, hallituksen esityksen mukaan tähtäimessä on 8 000 henkilön työllistyminen. Tämäkin luku on käsittääkseni saatu vain laskennallisesti arvioimalla, montako henkilötyövuotta suurin piirtein tulisi, jos kaikki n. 200 000 työtöntä tekisivät vaaditut 18 tuntia kolmessa kuukaudessa. Arviona se on siis aika hutera. Joka tapauksessa 200 000 työttömän alistaminen osin mahdottomiin tilanteisiin sen vuoksi, että parhaimmillaankin n. 4% saadaan työllistettyä, tuntuu melko kohtuuttomalta ja tuloksiltaan vähäiseltä tai siltä, että parempiakin keinoja varmasti olisi.
On myös puhuttu siitä, että malli olisi kiky-sopimuksen vastainen, koska se on käytännössä työttömyysturvan leikkausta.
4. Aktiivimalli on myös taloustieteellisesti kyseenalainen. Sen tueksi on esitetty monia tutkimuksia, joista kenties keskeisimpänä ja kokoavimpana tämä tutkimusartikkeli: Tatsiramos & van Ours 2014.
Tämän tutkimuksen päätulos, joka äkkiseltään katsottuna tukee aktiivimallia, on se, että työttömyysturvan heikennys, esimerkiksi ansiosidonnaisen keston lyhentäminen, parantaa työllisyyttä.
Mutta tämän tuloksen sovellettavuudella on rajansa.
a) Artikkelin mukaan työttömyysturvan heikentäminen EI paranna työllisyyttä, jos työttömyys johtuu taantuman aiheuttamasta työpaikkojen vähyydestä. Artikkelin mukaan heikentäminen saattaa jopa haitata pitkäaikaista työllistymistä, työ–tekijä-sopivuutta ja kansantaloutta. Heikentäminen ei luultavasti myöskään lisää työpaikkoja siten kuin mallin laatijat odottavat.
b) Artikkelissa ei puhuta perusturvatasoisesta työttömyystuesta vaan ansiosidonnaisesta (tai vast.). Perusturvaan kajoaminen vaatisi tuekseen laajempaa kuin vain taloustieteellistä vaikutustutkimusta. Artikkeli ei myöskään tue eikä tutki aktiivimallin tapaista sanktiointia ja valvontaa.
c) Artikkeli ei vahvista eikä oikein voikaan vahvistaa, että koko kysymyksenasettelu on relevantti, ts. että juuri työttömyysturvaan pitäisi puuttua muiden keinojen sijaan.
Tämän laajempi perustelu ei mahdu näihin puitteisiin, joten joudun viittaamaan aiemmin Facebookissa julkaisemaani tekstiin.
Oikeastaan ainoa teoreettinen perustelu, joka aktiivimallille on, on se, että se koventaa työttömyyden uhkaa, mikä hieman alentaa palkka- ja työehtovaatimuksia, mikä sitten ehkä luo joitakin työpaikkoja, koska samat henkilöstökulut riittävät useampien palkkaamiseen, jos yritys aikoo ja pystyy muuten laajentamaan. Varsinaisena tavoitteena on siis palkkojen alennus ja elinkeinorakenteen muutos, mikä taas on lyhytnäköistä politiikkaa suhteessa siihen, että ensisijainen menestystekijämme näillä raukoilla rajoilla on vuosien varrella kerrytetty osaamis- ja hyvinvointipääoma. Se tosin on hieman toinen tarina eikä suoraan liity aktiivimallille julkisuudessa esitettyihin perusteluihin. Tämä tosin tuo esiin sen, ettei pidä ihmetellä, miksi myös ay-liike vastustaa aktiivimallia – vaikka järjestöt keskittyisivätkin ensi sijassa työllisten etujen puolustamiseen.
5. Joten ei, aktiivimallin vastustuksessa ei ole kyse myöskään ”ideologisesta työttömyydestä” eikä edes mielikuvista, vaan aika tiukoista faktoista. Tuli säädettyä aika kelvoton laki, tarkoitustaan vastaamaton, ontuvin perustein ja syyttömiä sokeasti kurittava.
Toisenlaisia työllistymisen parannusehdotuksia on esitetty melko runsaasti. Kuitenkin edellä sanotun valossa voi huomauttaa, että aktiivimalli ei millään lailla ole kovin hyvä tai kattava ehdotus, joten on hieman tekopyhää kiukuttelua vaatia ”vastapuolta” esittämään vaihtoehtoinen kokonaisvaltainen ratkaisuehdotus vaikeaan ongelmaan. Samoin on eräisiin kommentteihin vastattava, että jos kerran jossain on tarvetta siistimistöille ja vanhustemme huolenpidolle tms., niin tietenkin niistä on maksettava oikeata palkkaa oikeille ja osaaville työntekijöille, alkamatta vääristää työmarkkinoita. Se ei kelpaa ratkaisuksi, ja sitä on muuten yhtä hätiköidysti ehdotettu jo pari vuotta sitten. Eikä palkaton työ edes täytä aktiivimallin vaatimuksia.
Joten jospa talousoikeistolaisesti ajattelevat pitäisivät retoriset tunnekuohahduksensa ihan omana tietonaan ennen kuin perehtyvät asiaan, josta on ollut tarjolla asiantuntevampaa keskustelua ainakin jo kuukauden. Joku raja se on mielikuvaohjailullakin, joka on muutenkin vallassa ja johtanut näin hölmöihin lakeihin.
 • Valevasemmisto haluaa olla niin kokkaria, että, ja tuhoaa itseään 30 vuoden putkessa - tietysti solutettuna kokkareilla jotka viekottelevat samaistumaan voittajiin, rahakkaisiin korruptioklaaneihin ja hävyttömiin. Me halutaan olla kokkareita, pidetään salaa kekkereitä. Mustat kädet yhteen hakkaa. Musiikki ei koskaan lakkaa. 


SDP iloitsi Niinistön voitosta kuin omastaan, eikä Haataisen rökäletappio johda puolueessa toimenpiteisiin, kuten esimerkiksi puheenjohtajan vaihtoon.
ILTALEHTI.FIRKP-kokkarit vinkuvat ettei saa olla poliittinen, poliittisen EK:n johtajakin kiljumassa itselleen yksinoikeutta olla poliittinen järjestö. Feodaalipolitiikkaahan tämä eliitin luokkasota on.


Elinkeinoelämän Keskusliitto EK.n johtaja Ilkka Oksala on useasti kutitellut SAK:n kylkeä poliittisuudesta. Kun SAK:laiset ammattiliitot päättivät ääni työttömälle mielenosoituksesta, meni Oksalan vauhti laukalle ja hänen syytöksiään on saatu lukea useista hallitusta myötäilevistä ...
BLOGIT.KANSANUUTISET.FI

Eriarvoisuus on syventynyt myös kansainvälisesti, aivan kuten se on syventynyt…
TEKIJALEHTI.FI

Jopa oikeistolaisiakin tulee järkiinsä


Onko poliittinen lakko oikein? Lakkoaseen käyttö on aina järeä toimenpide. Vanhojen ay-johtajien valikoimissa lakko-asetta kaihdettiin käyttämässä – paitsi erityisen painavissa ja merkittävissä työriidoissa. Lakko merkitsi aina
ARTOLUUKKANEN.PUHEENVUORO.UUSISUOMI.FI


 • Ajaako eliitti Suomea sisällissotaan tai USA:n ja Lontoon pörssieliitin sotaan Venäjälle hyökkäystä varten?  

  - sama hullu Saksalle alistuminen itsetuhoisassa "EU-politiikassa" ja venäjävihassa - Rooma-Vatikaanin 1600 vuotta jatkunut viha suomalaisia ja idän kansoja vastaan. 


" Saksa ei tunnustanut 1917-1918 Viron ja baltian maiden itsenäisyyttä, mutta tunnusti Suomen.

Miksi? Strategia oli kuitenkin sama, irrottaa ne Venäjästä ja luoda vasallivaltiot saksalaisine päämiehineen. Johtuiko se siitä, että, että baltian maissa oli perinteisesti ollut saksalaisjohtoinen feodalismi, mitä Ruotsi-Suomeen ei ollut muodostunut? Mikä merkitys oli sotilasstrategialla, kun Saksa sai joukkoja länsirintamalle vaatimansa itä-rauhan seurauksena ja Suomi olisi sitonut liikaa? Vai oliko Suomi jo suostunut vasallivaltioksi (kuningaslupaus)? Joku on sanonut, että Suomi oli toissijainen tavoite suhteessa baltian maihin ja Ukrainaan. Ja kun Suomi (porvaripuolueet) olivat selvästi suostuneet kuningasajatuksineen Saksan vasallivaltioksi, mikä merkitys tällä (ja oliko) sisällissodalle?
Kyse oli tilanteessa joka tapauksesssa eurooppalaisesta monarkistisesta taistelusta vaikutusvallasta ja etupiireistä, demokraattisia kansallisvaltioita ei ollut varsinaisesti missään kontekstissa. Ja Suomen ”itsenäisyyden” parlamentaarisena demokratiana ratkaisivat lopulta joka tapauksessa Yhdysvallat ja Britannia tunnustamisehtoineen.
Venäläiset monarkistit eivät halunneet Suomen itsenäisyyttä. Tunnustiko vasemmistoVenäjä Suomen itsenäisyyden siksi, että se ajatteli Suomen liittyvän vapaaehtoisesti Neuvosto-Venäjään, koska Suomen itsenäistyminen oli paljolti suhteessa monarkistiseen Venäjään. Brestin rauha solmittiin vasta maalis1918, eikä tuolloin Suomessa ollut vielä saksalaisia joukkoja.
Toisin sanoen, voisiko sanoa, että jos alun perin (jos jos) päättäjät olisivat olleet yhtenäisesti itsenäisyyden kannalla ilman saksalaisalistumista/vasalliajatuksia, tilanne olisi ollut toinen sisällissodan kannalta. Tuolloin olisi kannattanut kääntää takkia nopeasti (sisäisesti). Kääntäminen ja sisäisten konfliktien estäminen tapahtui liian myöhään, ulkopuolisista syistä ja toisten painostuksesta.
Vaikka Saksa hävisi, Suomi säilytti itsenäisyytensä eikä Venäjä (tuossa vaiheessa) enää halunnut Suomea. Myöhemmin, mutta senkin taustalla Suomessa koko 20-30 jatkunut saksalaissympatia hyvinkin olennaisena asiana.
Että tällaista.

  Summa: Suomen oikeiston fantastiset saksalaissympatiat olennainen tekijä sisällissodalle."
Mikko Elo: "Olen yrittänyt perehtyä isäntämaasopimukseen perusteellisesti. Olen kirjoittanut siitä blogeja.  
Torstain presidentinvaalikeskustelussa esitettiin pari väitettä, jotka kaipaavat korjausta.Ensinnäkin Matti Vanhanen sanoi, että Suomen ratifiointi poikkeaa Ruotsista, jossa eduskunta käsitteli sopimuksen. Sopimus ei kuitenkaan sano ratifioinnista mitään, joten Suomen eduskunta olisi voinut, oikeastaan olisi pitänyt, ratifioida sopimus.Presidentti Niinistö taas sanoi, ettei Suomeen tulee NATOn joukkoja ilman Suomen lupaa. Näin ei sopimuksessa kuitenkaan sanota. Jo amerikkalaisten koneiden tulo Rissalaan harjoittelemaan herätti hämmennystä. Loppujen lopuksi keskusteltiin vain siitä, kenelle tiedon koneista olisi pitänyt antaa ensimmäiseksi. Mistään luvasta ei ollut kysymys."Yhdysvaltain Helsingin-lähetystö on Ylen Wikileaksilta saamien diplomaattiviestien mukaan paimentanut suomalaisia poliitikkoja Nato-jäsenyyden kannalle.…
YLE.FI

 • Media on täydellisessä valekuplassa - Euroopassa on käynnissä hyökäyssota CIA:n ja natsien tekemän Kiovan vallankaappauksen jäljiltä ja media on hiljaa. 


Kokoomuksen Verkkouutiset osoittivat jälleen eilen Paavo Väyrysen perusteltuja keskusteluvaatimuksia pilkatessaan, että Suomen valtamediassa vallitsee edelleen haluttomuus lopettaa Ukrainan nykyhallintoa tukeva Maidan-propaganda ja ryhtyä vihdoin käsitelemään Ukrainan tapahtumia tiedetyn valo...
DNIPRESS.COM
Iltalehti antaa sairaalloisen tapansa mukaan median patologisen valehtelun (mytomania) käytettäväksi, joka on Suomessa estottomasti operoivien NATO:n…
DNIPRESS.COM
 • Hiilidioksidivalhe on vain iso petos, iso bisnes ilmastobisneksenä.

  Ainoa tie on lopettaa myrkkyjen leviäminen ja puiden kaataminen - Co2-hysteria on suuri ohjelmoitu harhautus jotta todelinen luonnonsuojelu ei toimisi. 


Kauppalehden mobiilisivusto tarjoaa tärkeimmät talousuutiset ja pörssikurssit puhelimeesi.
M.KAUPPALEHTI.FI

 • Työläisten ja humanistien on lopetettava Suomen toiminta natomaiden eli USA:n ja Lontoon Cityn öljydollari-hyökkäyssodissa Syyriassa, Iranissa, Afganistanissa, Irakissa, Malissa ym ym

 • USA imperialismi

Video of a forgotten tribunal against US crimes in Vietnam.
JACOBINMAG.COM


Around 200 teachers, health workers and young people are gathering in Prince Albert, Sask., this week to talk about how to heal their communities after a string…
CBC.CA

Aktiivimalli Työaika tasa-arvo demokratia journalismi helsingin sanomat yle yleisradio propaganda uusliberalismi nato syyria hyvinvointivaltio tlaouskasvu kansalaispalkka sosiaaliturva eläkeläiset työikä demarit sosiaalidemokraatit vasemmisto valevasemmisto vihreät
solidaarisuus
.

Ei kommentteja: