perjantaina, elokuuta 08, 2008

Jumala heittää noppaa

Einsteinin mukaan Jumala ei heitä noppaa.

Tällä hän tarkoitti, että koko universumissa ja joka mittasuhteessa olisi aivan samat säännönmukaiset luonnonlait. Einstain oli väärässä.

Kvanttimekaniikassa kaikki luonnonlait heittävät häränpyllyä ihmisen havaintotodellisuuden suhteen. Mitattavuuden sattumanvarainen arvaamattomuus, ajan poukkoileva huojunta, kaoottiset järjestäytymisprosessit, sekoittuneet luonnonilmiöt (aaltosäteily ja hiukkasmuoto), eri ulottuvuuksien mahdolliset leikkauspisteet ja oudot sidossuhteet eivät noudata Newtonin väistämättömän syy-seuraussuhteen ja tila-aikahavaintojen loogista holismia.

Maapallon elämä on ihmissuvun tiedemiehille loogiskausaalinen ja itsestäänselvä kovan tieteen tutkimuskohde.

Itse olen aina suhtautunut hyvin skeptisesti elämän pursuiluun maailmankaikkeuden joka kulmassa. Arvelisin että maapallon elämän miljardin vuoden jatkumo on käsittämätön onnenkantamoinen. Nyt sen todennäköisyyden vähäisyydestä on ensimmäisen kerran selkeää tieteellistä hypoteesia.
" Aurinkokunnan ulkopuolisten eksoplaneettojen tarkempi analysointi on nyt kääntänyt käsitykset päälaelleen siitä, miten tähdelle syntyy planeettakunta.

Eksoplaneettoja on löydetty viimeisimpien 15 vuoden aikana yli 300. Niiden tutkiminen on osoittanut, että oma aurinkokuntamme on monessa suhteessa hyvin poikkeuksellinen."

Myöskin maapallon akselin sopivan vino asento on aikamoista sattumaa, joka mahdollistaa elämän suotuisimman kiertokulun ja vuodenajat valtavan törmäyksen seurauksena. Kuu on myös tämän toisen planeetan törmäyksen tulos ja vaikuttaa myös elämän kiertokulkuun jatkuvasti.

SETI-ohjelman, avaruudessa älykäiden olentojen radioaaltojen kuunteluohjelman täydellinen tuloksettomuus on myös merkki siitä, että elämää ei ole kovin lähellä ja helpolla näkyvissä. Tarve UFO-kokemuksille ja helppo värisyttävän tarinan muodostuminen kertoo jotakin post-modernin ihmisen perususkonnollisesta tarpeesta nähdä universumi elollisena.

Voisiko nykyihmisen ekologinen tietoisuus jopa kohota, jos tietäisimme olevamme todennäköisesti ainoa monimuotoisen elämän kehto maailmankaikkeudessa? Mitä monimuotoisuutta ei enää kohta ole.

Ei kommentteja: