perjantaina, maaliskuuta 07, 2008

Kontrolliyhteiskunta


" Tulevaisuudentutkija Mika Mannermaa muistuttaa torstaina julkaistussa kirjassaan "Jokuveli – elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa", että jo nyt meistä jää moneen paikkaan runsaasti tietoa ja jälkiä.

Kännykkä kertoo, missä olemme, touhujamme netissä voidaan jäljittää ja valvontakameroita on kaikkialla. Ubiikki teknologia eli ”kaikkialla läsnäoleva äly” voi johtaa tulevaisuudessa vaikkapa siihen, että älykäs vessanpönttö analysoi tuotoksemme, tekee diagnoosin ja tilaa tarvittaessa ambulanssin. Tai pesukone säätää itse itsensä pyykin laadun ja likaisuuden mukaan.

Salailusta tulee entistä vaikeampaa ja yksityisyydestä ylellisyyttä. Mannermaan mukaan läpinäkyvyyden lisääntymisessä on paljon hyviä puolia. Jos kansalaiset elävät akvaariossa, niin elävät myös vallanpitäjät ja talouden toimijat. "


+
Mannermaa hastattelussa MTV3

++
samalla haastattelu "Klvonin kyyneleet"-kirjan kirjoittajalta
ihmisen pyrkimyksesta häpäistä ja eristää erilainen ihminen


Mannermaa edustaa tyypillistä asiakeskeistä virkamiestutkija-visionääriä, jolla on veressään yhteiskuntarauhan säilyttämiseen tähtäävä hegemonia.

Heille on tavallista turvallisuutta säteilevä positivismi. Postivistisesti teknokulttuuria ja tulevaisuutta tutkiva tutkija ei usko dystopiaan - vaan utopiaan. Kivaa kaikille kivan takia. Kaikki kääntyy parhaiten päin. Koska se on asiallinen tapa suhtautua tulevaisuuteen. No kyllä Suomessa nyt on asiat hyvin ja asialliset virkamiehet sekä vastuullinen poliisi.
Aivan?

"Jos kansalaiset elävät akvaariossa, niin elävät myös vallanpitäjät ja talouden toimijat"


Millä perusteella katteetonta luottamusta julistetaan ihanteena ikään kuin vastuullisen tutkijan arvovallalla?

Millä perusteella on asiallista olla positivistinen tutkija ja nähdä parhaat puolet asioissa - ilman perustelua?

Positivismi mielenrauhan vuoksi ei ole vain stressivapaa tulevaisuustoive vaan aina myös politiikkaa. Poliittista korrektiutta suomettumisen emämaassa.

Tulevaisuudentutkija Mannermaan mukaan on siis todennäköistä, että valtaa pitävät ovat samassa asemassa kuin alamaisensa. Tämä logiikka mättää aika rankasti. Todella rankasti. Jos esim ministerillä on suora linja SUPO:iin, hän voi sopivan poliittisen konsensuksen tai kriisin vallitessa saada tietoonsa SUPOlta esim pienten, "marginaalisten" poliittisten ryhmien liikehdintää, paikka -tietoutta ja "psykologisia" ja poliittisia profiileja mm blogikirjoitusten "analysoinnin", arvoarvioinnin, netin Data mining:in kautta. Yksityishenkilö taas ei saa lähellekään samoja tietoja kuin mitä SUPO:n päämäärätietoinen ja organisoitu tiedonkeruu tuottaa.

* Mannermaa hehkuttaa myös sitä, kuinka media-aika ja tietokanta-aika paljastaa poliitikon jokaisen virheen ja teon. Todellisuus on kuitenkin se, että USA:ssa on tietotekniikka otettu strategiseksi välineeksi äänestyskamppailussa. Konservatiivipoliitikoiden valitsemat äänestyskoneet on valittu tahallisesti vanhaan teknologiaan perustuen, joten ensi vaaleissa on odotettavissa taas räikeitä äänestystulosten manipulaatioita. Ääntenlasku on kontrolloitua politiikkaa monessa maassa eikä poliittisia epärehellisyyksiä mikään huipputeknologia voi neutralisoida, jos teknologian käytön puolueellinen "valvonta" on osa kontrollipolitiikkaa.


Päinvastoin kuin Orwellin kirjassa kontrollista tehdään lopulta näkymätöntä - kansalainen ei saa edes tietää, mitä hänestä "tiedetään" ja mitä lausuntoja mm SUPO antaa suuryhtiöille kansalaisista, työnhakijoista. NOKIA saa joka viikko lausuntoja SUPOlta. Kenenkään turhaan kontrolloimatta tätä "validifioivaa datavirtaa". Poliitikot ja suuryhtiöt eivät välttämättä käsitä, että jokainen analyysi on aina subjektiivinen ja poliittinen profiili. Kunhan vain tunnistetaan mantrana ne "uhkatekijät", jotka ovat muodikkaita. Yksinkertaisin johtopäätös tällaisesta maailmankuvasta on että epäpoliittinen työntekijä on hyvä työntekijä. Neutri kansalainen virkamiesten jalkojen juuressa.

Ei ole olemassa analyysiä
ja tiedonvalintakriteeriä, jolla ei olisi premissejä, ennakko-oletuksia ja rajaavia arvovalintoja. Ei ole epäpoliittista "informaatiota" johtopäätöksineen.

Data-profilointi on siitä mielenkiintoinen ideologia ja ihmiskuva, että sen ensisijainen periaate on määritellä ja "löytää" rikollinen yksilö ennen "rikosta". Luodaan pre-eksistenttejä profiileja yhteiskunnan vihollisista - ennen rikosta. Etsiä ja kohdentaa rikollinen "aines". Aivan samalla periaatteella kuin kristityt määriteltiin Neron Roomassa yhteiskunnan vihollisiksi - ennen mitään rikosta. Uhkakuvilla.

Positiivisesti pre-eksistenttisen olemustietoisuuden eli "valittujen" ryhmän, oikeassaolijoiden itsetietoisuudella on myös mielenkiintoisia historiallisia lähtökohtia ja ulottuvuuksia. Sveitsiläinen Calvin julisti Sveitsin Geneven protofasistiseksi kirkkovaltioksi, Jumalan kaupungiksi - ja hukutti samalla satoja "epäuskoisia syntisiä" Geneve-jokeen, etupääsä liian vapaasti pukeutuvia naisia ja au-lasten äitejä.

Ei ole mitään, mitä Calvin ei olisi tehnyt ennen Hitleriä. Saksalaisen rankaisukulttuurin anaaliahdistus ja kelpaamattomuuden angsti on syntynyt varsin täydellisessä muodossa jo vuonna 1540.

Jumalalle kelpaava yhteiskuntajärjestys oli Calvinin näyn mukaisesti vain totaalista, pakotettua; jokainen yksilön valinta ylhäältä säännösteltyä ja ehdotonta. Instant-erottelu ja joillekin viimeinen tuomio. Kilvoitteleva masokismi, julmuus itseään kohtaan oikeutti sadistisen raivon jumalattomia kohtaan ikään kuin Jumalan puolesta. Mitä selkeämmin laumasta erotetaan halveksien Jumalan hylkäämät, sitä turvallisemmaksi Jumalan pelastamat tuntevat itsensä. Oikeassaoleminen vaatii pre-eksistenttisen (predestinaatio) opin ja olemuksen, jolloin Jumalan valitut ja oikeamieliset ovat syntyneet valituiksi ennaltamäärätyn suunnitelman mukaisesti. Menestys ja totaalinen valta on vain merkki tästä totaalisesta "Jumalan todellisuudesta". Ilman epävarmuutta, ilman kysymyksiä Logos on sitä jumalallisempi, mitä epäinhimillisempi sen on.

Kalvinismi on todellisuudessa se, mitä kutsutaan "luterilaiseksi työmoraaliksi". Calvin kannatti 18 tuntisia työpäiviä! Hän oli itse deseksuaalinen maanikko, jolle työteho oli ainoa tapa kokea itsensä Jumalan välineenä ja osoittaa olevansa yli-inhimillinen olento, Jumalan inspiroima. Kieltäymys tunteista ja nautinnoista on yhtä kuin kalvinistinen masokismi. Pietismi ja evankeelisuus on itseasiassa kalvinismin hapattama oppi uusien nimikkeiden alla. Ylityöhulluus on pohjimmiltaan kalvinistista kelpaamattomuuden kauhua Jumalan edessä. Lutherin laiskoihin oppeihin kuului nauttiminen työn hedelmistä valmiissa maailmassa, Jumalan luomistyön ja armon varassa - eikä ylpeä raataminen muita parempana ja kilpailevana kusipäänä.


Ja takaisin itse kontrollipakkomielteen ultramoderniin aiheeseen.
Tarkkailun jumaluus-hybrikseen ja kontrolli-identiteetin paatokseen.

SUPOn virkaatekevät ovat korostaneet medialle hymysuin ihannepoliisin olevan kansalaisia kontrolloiva jämäkkä toimija. Poliisi, jolla on kansalaiset kontrollissa edeltäjänsä tsaarin salaisen poliisin Ohranan historiallisia perinteitä kunnioittaen. Mellakkapoliiseiltahan poistettiin oma-aloitteisesti ja lainvastaisesti poliisin nimikyltti rinnuksilta, koska se tuntui poliisista turvallisemmalta. Laista viis. Kansalaisen perusoikeuksista viis.

Jo nythän EU:n hyväksymä biopassitietoliikenne on vastoin Suomen perustuslakia. Poliisimme antaa jakoon ympäri maailman yksityisyyden suojan alla olevia tietoja kansalaisistaan mm. verotietoja, uskonnollisen suuntautumisen, ihonvärin, rikosrekisterin, SUPON/poliisin lausunnon eli profiilin ("arvioitavan yksilön harrastuksista, mielenkiinnon kohteista") , järjestötoiminnan, sormenjäljen, valokuvan, työpaikkatiedon, avio-/avopuolison nimen, osoitteen, luottotiedot - yms.

Eli kaikki epädemokraattiset diktatuurit, jotka ovat USA:n kanssa yhteistyössä, saavat automaattisesti uusien suomalaisten passien kautta hyvinkin yksityiskohtaisia tietoja. Jo blogisi kirjoituksista tehdään varmasti arvosuuntautunut profiili, joka ei poistu ikinä SUPOn tietokannoista ja joka muistetaan liittää passitietojen oheen, jos "tarkempaa" tietoa SUPOlta kysytään.

Lisäksi poliisi otti käyttöön passitiedoista lainvastaisen kotimaisen tietokannan rikostutkinnan tueksi. Tiedon kerääminen ja yhdistäminen henkilötiedoista ja henkilön mieltymyksistä tietokannaksi ilman lupaa kun on laissa kielletty.

Tietääkseni kukaan ei valvo SUPO:n tiedonvälitys- ja keräämiskriteerejä, eikä teknologisia innovaatioita uusista profiilitietokannoista. Kaikki tehdään kansallisen turvallisuuden nimissä, suurvaltapolitiikan tyydyttämiseksi. Passin käyttöönottajalle ei todellakaan kerrota, kenelle hänen tietojaan luovutetaan ja miksi.

Jo nyt on markkinoilla perustarkkailukameran kuvan kautta kasvot ja kävelytyylin tunnistavia ohjelmistoja ja tietokantoja. Onko SUPO:lla näitä jo käytössä? Toimiiko SUPO jo yhteistyössä valvontakameroita ylläpitävien firmojen ja kaupungin liikelaitosten kanssa?

Valtiosalaisuus, salaisuus kansalaisten turvaksi?
Vai täydellisen kontrollin fantasiaksi?
Täydellisen vallan unelmaksi?

Määrittelemätön kontrolli
on yksilön yläpuolella viranomaisten turvallisuudentunteen takeeksi ja poliittisten sitoumusten vuoksi. Yli yksityisyyssuojien ja -lakien. Kontrolli periaattena, ei vain välineenä.

Kansalaisten epäpolitisoiminen ja kysymysten epäpolitisoiminen on aina valtiollisen kontrollin ensimmäinen tavoite.

Halvan barbin häpeä

- Nuoret eivät lähde laskettelurinteeseen, ellei heillä ole sadan euron käsineitä. Heidän kulutusmaailmansa on aivan erilainen kuin tavallisten keskiluokkaisten lasten. Niille, jotka ovat jollakin tavoin syrjäytyneitä, kulutus on yksi tapa saada arvostusta ja tuntea kuuluvansa hyväksyttyjen joukkoon, Autio arvioi.

Kuluttava lapsi haastaa monessa mielessä aikuiset. Amerikkalainen taloustieteilijä Juliet B. Shor kertoo kirjassaan Born to Buy kiintoisan havainnon. Tutkiessaan amerikkalaisia ylityön ja kulutuksen kierteessä eläviä ihmisiä hän haastatteli myös sellaisia, jotka olivat jättäytyneet oravanpyörästä pois. Heillä oli yksi yhteinen piirre: ei lapsia.
Google Video Lesson


Digital Revolution - Pär StrömPär Strömin alustus EFFIn isoveligaalassa lokakuussa 2007. Ström käy läpi kansalaisiin kohdistuvan vakoilun nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Näyttää siltä että isoveli haluaa tietää meistä aivan kaiken. Pär Strömin Big Brother Bulletin (ruotsiksi).


Data profiling in this context is the process of assembling information about a particular individual in order to generate a profile — that is, a picture of their patterns and behavior (compare this use of the term data profiling with that used in statistics or data management where
data profiling is the examination of information describing the data or data set itself). - Wikipedia
Disinformaatio on erittäin tärkeä osa kontrolliyhteiskuntaa.

False Pretenses-sivusto kertaa USA:n disinformaatiotulvaa "välttämättömästä sodasta", johon SUPO:kin yhä kesysti tukeutuu "terrorismin vastaisessa sodassa". False Pretenses: Bushin hallinnon edustajat antoivat 935 virheellistä lausuntoa Irakin muodostamasta uhkasta kahtena sotaa edeltäneenä vuonna, kertoo Center for Public Integrity uudessa tutkimuksessaan.


Norjalaistutkija haluaa oikoa myyttejä Afganistanista

Norjalainen Afganistanin-tuntija Arne Strand syyttää norjalaisia poliitikkoja väärän tiedon, disinformaation, levittämisestä Afganistanista. Strand haluaa oikoa erityisesti myyttejä Afganistania hallinneista talebaneista.
- Eivät talebanit tappaneet enempää ihmisiä kuin sotapäällikkö Abdul Rashid Dostum amerikkalaisten avulla Pohjois-Afganistanissa, sanoo norjalaistutkija uutistoimisto NTB:n haastattelussa.Hän on työskennellyt useaan otteeseen maassa, myös 1996 kun al-Qaida-johtaja Osama bin Laden saapui maahan. Tuolloin Strand oli Norjan kirkon ulkomaanavun palveluksessa.- Ei Taleban hakenut Osama bin Ladenia ja hänen seuruettaan Afganistaniin, vaan silloinen presidentti Barhanuddin Rabbani ja Abdul Rasoul Sayyaf, joka nyt istuu parlamentin ylähuoneessa ja jolla on suuri vaikutus presidentti Hamid Karzaihin.
- Verkkouutiset/STT, 30.3.2008

Shokkiestetiikkaa - Shock Doctrine


Zeitgeist

http://zeitgeistmovie.com

.

Ei kommentteja: