lauantaina, joulukuuta 15, 2012

Kuinka eduskunta on alistumassa perustuslain tuhoamiseen pankkiunionin tieltä


Nyt jo yritettiin saada demokratia hautaan eduskunnassa
Nyt jo yritettiin saada liittovaltiojärjestystä ja lopullista eurodiktatuurin meininkiä eduskuntaan

  • "Eduskuntaryhmien puheenjohtajat esittivät eduskuntaryhmien asemaa selkeyttävässä lakialoitteessaan, että jokaisen kansanedustajan pitäisi kuulua johonkin ryhmään."
Perustuslain hurjaa halveksuntaa, aivan avoimesti. Eliitin unelma totaalisesta ryhmäkurista ja kontrollikulttuurista. Keskuskomiteakiihkoa ja alustusta liittovaltiorakenteeseen.

Malttamattomia ovat nämä eurohaukat hautaamaan demokratiaa ja vauhdilla, kovin malttamattomia.

  • Kansanedustajille ei ole tulossa pakkojäsenyyttä johonkin eduskuntaryhmään. Eduskunnan perustuslakivaliokunta poisti pakkojäsenyyden eduskuntaryhmiä koskevasta laista.


Käytännössä kansanedustajat luulevat jo nyt että heidän on pakko kuulua eduskuntaryhmään ja totella eliitin sanelemaa ryhmäkuria, jotta voivat varmista poliittisen uran jatkumisen. Ja jotta puolueen "yhtenäisyys" toteutuisi - puolue-eliitin tahdon mukaan. Puolueen sisällä eliitin vastustaminen leimataan puolueen "hajottamiseksi".

 Todellisuudesta irrallaan elävä eduskunta ja puoluejohdon korostaman imagoyhtenäisyyden harhauttamat kansan edustajat myötäilevät nyt hallitusta vaarallisella tavalla hallituksen alistumishalussa "budjettikuri"-"sopimukseen" eli budjettivallan luovuttamiselle eurovirkamiehille.
Hallitus on kaadettava, mikään hallituksen valinta eurojuntan liittovaltion puolesta ei vastaa kansalaisten arvoja ja toiveita Suomen taloudellisesta itsenäisyydestä eteläeurooppalaisia ja katolisia virkamiehiä vastaan.
Media suojelee hallitusta nyt hiljaisuudella ja faktojen vääristämisellä täsmälleen samoin kuin Kekkosen vallanjunttausta ja Mauno Koiviston perustuslain vastaista lamadiktatuuria ja tuomarien käskyttämistä pankkien etujen ajamisessa aikoinaan.

Onko kansanedustajan elämäntehtävä todella varmistella puoluejohdon talutuksessa vain oman oletetun uransa jatkuvuutta ja tahdottoman tilansa hyväkstyttyä statusta eliitin silmissä, lemmikkikissana EK:n kaltaisille varjokabineteille?

Kansalaiset eivät ymmärrä millään tavoin nyt tehtävien valintojen vakavuutta ja peruuttamattomuutta.   II

Kysymys onkin illuusion luomisesta eduskunnassa.

Kyllä, on totta, että puolueet ovat jo luoneet "ryhmäkurista" kansanedustajille "välttämättömän" tottelevaisuuden illuusion yli perustuslain ja kansanedustajat on peloteltu puolikuoliaaksi olemaan toimimatta teollisuuseliitin ja puolueliitin tahtoa vastaan "yhtenäisyyden" vuoksi.

Filosofisesti ja semanttisesti yhtenäisyys on tyhjä käsite demokratiassa.

Demokratian päämäärä ei ole yhtenäisyys

vaan mahdollisimman avoin ja rehellinen eri näkemysten esilletulo, jossa enemmistö sitten voittaa -  mutta jokaisella taholla on mahdollisuus avoimesti tavoitella enemmistövaltaa ja legitimaatiota eikä mitään tahoa tukahduteta demokratiassa. 
Demokratia on avoin ja säädelty valtakamppailu, jossa estetään diktatuurin tavoittelu hallitsemattomilla keinoilla.


Kansanedustajamme luulevat kuitenkin puolueen johdon tahdon olevan suurempi asia kuin kansanedustajan oman henk koht velvollisuuden äänestäjille.

Mutta jos tuo uusi pakkojäsenyys puolueryhmään olisi kirjattu lakiin, siitä olisi tehty legitimaatioa puoluejohdolle, eliitin kontrollikoneistolle.

Nyt se on pelkkä kansanedustajien omaksuma illuusio ryhmäkurina, jota ei ole perustuslaissa.

Ja joka ei kuulu demokratiaan.

Puoluevallan keskittäminen puoluejohdolle ei ole demokratiaa vähimmissäkään määrin.

Vaikkakin se on nyt hyvin vahva vaikuttava illuusio mutta lakina se olisi osaltaan kumonnut perustuslain antaman selkeän mahdollisuuden demokratiaan.
Demokratia ei ole puoluejohdon suvereenissa vallassa ja kontrollin saavuttamistavoissa.
Olen siitä typerän hyväuskoinen filosofi, että tässäkin maamme tilanteessa uskon  mahdollisuuksiin ja siihen, että lain täytyy antaa mahdollisuus ja puitteet demokratiaan.

Tämä demokraattisen perustuslain tukahduttamipyrkimys kertoo kirkkaasti siitä keskitetyn vallan huumasta, jota eliitti kulissien takana harjoittaa.

Puoluejohdon takana on vahvoja varjoja, jotka eivät anna lehdistölle lausuntoja ja joita päätoimittajat suojelevat todellisen vallan ja painostuskeinojen peittämiseksi.

Koska eliitti yritti tässä käydä näin räikeästi perustuslain kimppuun ja rajoittamaan sitä, niin he selvästikin pelkäävät kansanedustajien kapinaa satojen valheiden huojuessa rapistuvan euroilluusion varassa.

Keskitetty valta on nyt liittovaltioprojektin ainoa päämäärä vallan muotona, jolla eliitti pystyisi tuhoamaan keskitetyn eliittivallan ainoan vihollisen eli demokraattiset valtiot.

Olemme siirtyneet lupausvalheista uhkausvalheisiin liittovaltioprojektissa ja kaikki vastarinnan muodot yritetään neutralisoida eurojuntan edestä Kafkan kirjojen dystopioiden malliin.Kun veroprogressio on purettu, kansantuote kasvaa mutta nyt valtion velka kasvaa myös - valtio on tehty epäfunktionaaliseksi, veroparatiisit täyttyvät ja riskisijoittajien pankkeja rahoitetaan verotuksen kautta
 
 
 
" Vaikka hallitus, vasemmisto mukaan lukien, muuta väittää, tuloerot kasvavat edelleen.
 
 Ne räjäytti kasvuun Esko Ahon (kesk) hallituksen tekemä veromuutos, jota erityisesti 2000-2010 -lukujen porvarihallitukset ovat kiihdyttäneet hyvätuloiste...n veronalennuksilla ja verotuksen painopisteen siirrolla tasaveroihin. 
 
Pääomaverotuksen eriyttämisen jälkeen suurin yksittäinen tulonsiirto köyhiltä rikkaille oli ns. sosiaalitupo, jolla poistettiin yritysten Kela-maksu ja siirrettiin 800.000.000.000 – 1000.000.000.000 euroa / vuosi kansalta suuryritysten omistajille. Kaikki hallitukset Holkerin hallitsemattomasta ”hallitusta rakennemuutoksesta” lähtien ovat karsineet sosiaalisia tulonsiirtoja aiheuttaen lopulta lähes miljoonan ihmisen köyhyyden.

Tuloerojen lisäksi on muita mittareita, jotka kertovat taloudellisen hyvinvoinnin – tai vaihtoehtoisesti pahoinvoinnin – kehityksestä. Global Progress Indicator, GPI, on tällainen. Se ottaa huomioon BKT:n tekijöiden lisäksi mm. tuloerot. Ehkä häveliäisyyssyistä sen aikasarja on laadittu Suomeen toistaiseksi vain kerran, vuonna 2008. Käyrä kertoo saman kuin tulonjakotilasto: Harri Holkeri & Erkki Liikanen ja Esko Aho & Iiro Viinanen aloittivat taloudellisen hyvinvoinnin hyvän kehityksen alasajon. GPI on pudonnut jo alle 1970 -tason. Ennen Holkerin ja Ahon hallituksia GPI seurasi BKT:n kehitystä. Käyrien muoto on lähes sama kuin tuloerokäyrien.

Nämä aikasarjat osoittavat, että tuloerojen kasvatus on tietoinen poliittinen valinta. Miksi vasemmisto sellaisen sallii? Selitys piillee demareiden keskiluokkaistumisessa. Suomen mediaanipalkka, jota Suomessa eniten saadaan on noin 2.700 euroa / kk. Ay-liike keskittyy tämän palkansaajaryhmän edunvalvontaan. Veikkaukseni on, että suurin osa demareista on gaussin käyrällä hyvin lähellä tätä arvoa. Bemari-demareita ei enää kiinnosta köyhälistön asiat ja kannatuskin on sen mukainen. Keskipalkkaiset (n. 3.100 € / kk) taas ovat jo siirtyneet kokomustaan. Vasemmistoliitto ryssi 1990-luvulla niin pahasti, että sieltä ei ole helpolla nousua, eikä tämä 1995-hallituksen uusinta nyt auta yhtään. Köyhillä, pienituloisilla ja tulottomilla ei vain yksinkertaisesti ole enää puolustajaa. Siispä seurauksena on tämä luokkayhteiskunta, jota poliittisesti korrektit tutkijat vasta uumoilevat, mutta joka on jo tätä päivää. Syttyykö uusi luokkasota, jää nähtäväksi. Toivottavaa se ainakin on, tosin ilman väkivaltaa. "

http://www.taloussanomat.fi/ihmiset/2012/12/24/huomisen-suomessa-koyha-tietaa-paikkansa/201244075/139   III

Mukana prosessissa on ollut Suomen pakkoliittäminen Natoon, joka tapahtuu nyt armeijan aseistuksen 100% liittämisellä natosta riippuvaiseksi. Suomen armeija sallii myös sotilaiden liittymisen palkkasotilaiksi Naton iskuryhmiin ja sillä ei muka ole mitään poliittisia ulottuvuuksia.

Nato on ollut iso osa prosessia luoda Saksan liittovaltiota.

Afganistanin verinen rituaali oikean sodan pakkosynnyttämiseksi on ollut veriliiton luomista eurooppalaisille kenraaleille. Oikean armeijan synnyttämistä tositoimissa maataan puolustavia sissejä vastaan.

Turha Sota on ollut verinen rituaali "aidon" yhteyden ja verisen militaariehtoollisen luomiseksi keskelle Eurooppaa. Nobelin rauhanmitalin saajlle.

"These Americans they came to our land. We don't know, for what the international community has sent them. The soldiers do what they want with their weapons. They are very brutal. No-one controls them.
That's why our people are forced, to leave their homes and to flee. Our houses are left empty. Our villages are orphaned. We have lost our belongings. That 's why we haven't got another choice than to resist. Who forces us ? Of course the americans and their allies. You bring violence about my country. An the international forces are responsible."

~Afghan Villager from Uruzgan Province speaking to Carmela Baranowska in "Taliban Country" documentry.~
  • "These Americans they came to our land. We don't know, for what the international community has sent them. The soldiers do what they want with their weapons. T hey are very brutal. No-one controls them.
That's why our people are forced, to leave their homes and to flee. Our houses are left empty. Our villages are orphaned. We have lost our belongings. That 's why we haven't got another choice than to resist. Who forces us ? Of course the americans and their allies. You bring violence about my country. An the international forces are responsible."

~Afghan Villager from Uruzgan Province speaking to Carmela Baranowska in "Taliban Country" documentry.~
  
 

Ei kommentteja: