sunnuntaina, huhtikuuta 01, 2018

Itsemurhakulttuurimme ja median sensuuri. Nuorten mielikuvia itsemurhasta - tutkielma itsemurhan kulttuurisista skeemoista

* updated päivitetty nostettu

Hesari on laittanut pääsivulleen osaston "ITSEMURHAT" kirjoitukselle synkkien runojen kirjoittajasta. Olen varma ettei missään muualla Euroopan printtilehdistössä ole näin ivallista (tekopyhää) ja eristävää teemoitusta. Sillä STAKESia, THL:ää ja kirkkokulttuuria myöten itsemurhat on haluttu leimata tuomitsevasti kulttuurin ja terveyden ulkopuoliseksi ilmiöksi - 1989 STAKESin projektijohtajat sanoivat, vaativat suorasanaisesti "ettei itsemurha ole kulttuuria" eli itsemurhan syitä kiellettiin etsimästä kulttuurihegemoniasta, traumahistoriasta ja eliitin hegemoniaväkivallasta esim pakkouskonnosta, pakkoindokrinaation väkivaltakulttuurista. Tein gradun, alla linkki.

Lama vähensi itsemurhia sillä se loi köyhille jonkinasteista keskinäistä solidaarisuutta. Muualla Euroopassa lama 1989 ei vähentänyt itsemurhia. 


Tajuntaamme ohjataan leimoilla, alitajunnan ohjauskäskyillä - sekin eliitin nuhteleva suggestiomatrix on kirkkokulttuurista peräisinä, ivallista manipulaatiota monin keinoin kuten sisällissodan hegemonianarratiivissa valkoisten aloittaman vallankaappauksen poisleikkaaminen ja punaisten ivaaminen "hienovaraisesti" eliitin mielivallan vastustajina.
 • Katsokaa pääsivulta tänään su 18.3.18 tämän artikkelin teemaosasto sen otsikon yläpuolella www.hs.fi. Törkeää massamediassa on se että itsemurhia sensuroidaan - ihmisten ymmärräys suomalaisten itsetuhoisuudesta vammautetaan ja estetään vetoamalla ettei haluta yllyttää ja ahdistaa. 


 Pro Graduni teemalla


 "Nuorten mielikuvia itsemurhasta"


 Sen voi ladata ja lukea täältä:

 http://www.mediafire.com/?6v18e3tl3ibvbp5


Gradussa näkyy nuorten ritualistinen dikotomia vaiheittaisena yhteisön häpeävihan osoittamisena, joka antaa luvan sekundaariseen mutta korostettuun yksilölliseen empatiaa. 

  info :  "Nuorten mielikuvia itsemurhasta" -tiedosto on zip-pakettina ja avautuu kaksoisklikkaamalla kansioksi tai cntrl alhaalla ja valitse valikosta pura zip. Joillakin vanhemmilla koneilla täytyy ensin asentaa ilmainen zip-pakkausohjelma.  Sivut ovat kansiossa nettimuodossa html eli avautuvat nettiselaimesta avattuna normaalisti FILE TIEDOSTO / OPEN AVAA -käskyllä. Avaa aakkosjärjestyksessä näkyvä ensimmäinen "arhi_itsemurha_suomalainen_nuorten_mielikuvia..." -sivu ja sieltä tutkielmasivuja eteenpäin.
Lue myös skeemaan liittyvä  Viranomaisten itsemurhapolitiikan ja itsemurhasensuurin määrittänyt STAKES korosti, että "itsemurhaa" voidaan määrittää ja vähentää vain "diagnostisoimalla" ja "hoitamalla" se medikalisoiden eikä näkemällä sitä kulttuurisena, elämisen tason, väkivaltakulttuurin uusissa kiusaamiskulttuuri-muodoissa  tai kulttuuri-sosiaalisena ilmiönä lainkaan. Tai vapaana tahtona.

STAKES:in ja THL:n ilmiösensuurin ja propagandaeetoksen pohjana on kirkon itsemurhademonisointi. THL on sentään jonkin verran järkiintynyt mutta ei tunnusta STAKES:in selkeitä valheita ja järjestelmällistä propagandaa itsemurhan suhteen. Voiko uusiutumista tapahtua ilman entisen kontrolli-ideologian tunnsutamista?    Itsemurha moralistisesti nuorten varassa "tsemppaa nuori" eli ei kulttuurinen ilmiö?


 STAKES ei missään tapauksessa diagnostisoinut itsensä tappaneiden perheitä ja yhteisöjä - itsemurhaajat esitettiin vain uhkana yhteisölle ja kouluissakin kiellettiin itsensä tappaneiden tapauksista keskustelut virkamiesukaasilla.

Yhteisön moralistinen ja psykohistoriallinen traumaeetos eli traumakeskeisyys ei ole tullut esille itsemurhailmiön voimatekjänä vaan "itsemurhaaja" halutaan nähdä erillisenä sairaana yksilönä eikä sairastuttavana systeeminä, yhteisökiusaamisen systeeminä erilaisia ja yhteisöä paljastavia kohtaan.Yhteisöjen hierarkiaväkivaltaa, psyykelle tuhoisaa statussysteemiä ja julmia kulttuurisia asenteita ei  ole esitetty itsensä tappaneiden uhaksi ja koulujen selvityksen kohteeksi. 

Statussysteemiin kuuluu mm. talvisodan uhrautumisen ylistäminen, jotta yhteisö ei tulisi tietoiseksi eliitin poliittisesta toiminnasta, salaisesta toiminnasta Saksan kanssa ja fasismista talvisodan taustalla. Ideologisesti nostetaan historian tulkinnassa ihanteellinen uhrautuminen mutta ei kerrota kenen takia suomalaiset joutuivat uhrautumaan. Yhteisö luo imaginaarisen ihannekuvan menneisyydestä ohjatulla tavalla ja poliittinen manipulaatio naamioidan ihanteiksi.

Näin naamioidaan aggressio ja vallankäyttö, joka vaikuttaa "näkymättömänä" tässä hetkessä historian väärentämisen kautta. Eliitin kontrolloima historian hegemonia on suorassa suhteessa suomalaisten oireiluun ja traumahistorian toistumiseen.
Taustat ilmiöstä halutaan kieltää, häivyttää ja medikalisoida, ongelmat kieltää, turruttaa - natsilääketieteen tapaan. Fasistien kulttuurihegemonian tapaan.

Lääketieteellistä "diagnoosia" korostettiin sitten ratkaisuksi ja "masennusperäisen" "sairauden" todisteeksi.

Yksilö on syyllinen omaan huonon tilaansa kun yhteisö pelastetaan valheilla. Yhteisön aggressioita ja kasvatusmanipulaatiota mm koulujen pakkouskonnossa ja oikeistolaisen hegemonian ja näkökulman pakottamista ilman rehellistä poliittista avoimuutta ei haluta nähdä syynä yksilön ongelmiin.

Suomessa hegemonian vastustaminen on demonisoitu kun oikeistolainen maailmankuva esitetään systeemin eheyden ja ajtkuvuuden ehdoksi. Erimielinen on suoraan uhka viralliselle yhteisölle eli virkamiehet ja opettajat sekä poliitikot vaikka sitä ei ilmaista suoraan verbaalisesti.

Hegemonia on Suomessa epäsuoran ilmaisun varassa, joka on rakennettu väärennetyn historian mielikuvilla ja iskulauseilla.

Esimerkki. Pakkouskonto määritellään "epäsuorasti" koululaissa uskonnonvapautena lapselle, mikä harkittua käänteisen ilmaisun terroria hegemonian osoittamiseksi. Oppilas ei saa siis itse valita ET-opetusta laissa esitetyn lapsen "oikeudesta" saada tunnustukselista opetusta, oman uskontokuntansa opetusta.


Itsemurha on monin tavoin kulttuurinen ilmiö vaikka valtion  STAKES on yrittänyt esittää asiasta muuta.

Tämä on avain STAKES:in propagandanäkemykseen ilmiön tutkimista vastaan. 

Kirkko on antanut kuoleman valinnalle nimikkeen "murha" korostaakseen kirkon omistusoikeutta kuoleman instituutiona ja painottaakseen ihmisen valinnanvapauden moralistista ja säädösten mukaista kontrolloitavaa tabu-puolta - yksilön vapautta vastaan. 

Vielä 1970-luvulla länsi- ja pohjois-Suomessa itsemurhaajia haudattiin metsään tai kivien alle kirkkoherran kiellettyä heidän "kristillistä" hautaamistaan. Aikaisemmin kirkko opetti, että vain kirkkomaahan haudatut pelastuvat taivaaseen ja ikuisiin iloihin.Nuorten ja lasten itsemurhat ovat Suomessa maailman huippulukemissa.

2015 nuorten naisten itsemurhat ja itsemurhayritykset ovat korkeimpia maailmassa.

Nuorilla miehillä itsemurha on yleisin kuolinsyy. 

Tyttöjen ja nuorten naisten itsemurhaluvut ovat olleet nousussa useimpina vuosina ja sitä ovat drastisesti lisänneet oikeistolaisen politiikan sosiaalitoiminnan budjettien alasajo ja koulupsykologien hälyyttävä puute.

Lisäksi itsemurhatilastoja vääristellään pienemmiksi ja tahallisesti aivan liian tiukoilla STAKES:in luomilla kriteereillä, joiden mukaan kuolinsyy määritellään tiukan ohjeistetusti lääkärin toimesta.

Vain harva yliannos-pillerikuolema, katolta putoaminen, yöllinen hukkuminen, rekkaa päin ajaminen tai huikea alkoholiannostuskuolema yms määritellään itsemurhaksi. 

Itsensä tappaminen, väkivallan, luokkayhteiskunnan leimojen ja ahdistuksen kokeminen on yhä keskustelemattomuuden ja kulttuurisen itsesensuurin ansassa kultturissamme.

Se nähdään aggressiona yhteisöä kohtaan ja tulkitaan vanhahtavasti kirkon perinteiden mukaan aggressiivisesti yhteisön hegemonian ja arvovallan vastustamiseksi. 


Poliitikot haluavat korostaa vertailujen vastsiesti "on lottovoitto syntyä Suomeen" -fantasiapuolta ja kieltää väkivalta- ja rakenteellisen pahoinvoinnin tilastot, joissa useimmissa Suomi on ylivoimaisen järkyttävästi johtava maa Euroopassa. 

Hallituksen politiikka ohittaa kaikki pahoinvointitilastojen nousut ja keskittyy uusliberalistiseen valtion alasajoon.

Jälki tulee olemaan päivä päivältä rumempaa, kun hyvinvointivaltio hylätään ideologisesti kokoomuksen ja rkp:n eliitin paremminvointivaltiossa, jossa Sauli Niinistön "leipokaa pullaa"-luokkasota ja Stubbilainen talousdarwinismi on julistettu heikompaa ainesta ivaamaan ja mitätöimään.

Itsemurhien todellinen määrä on vuosittain yli 10 000 henkeä selvällä itsetuhoisellä ja päämäärähakuisella käyttäytymisellä.Arhi Kuittinen

Tuula Uusitalo

-itsemurhayrityksiä arvellaan olevan 10–15-kertainen määrä suhteessa itsemurhiin
-vakavia itsemurha-ajatuksia arvellaan olevan vuosittain noin 10 %:lla väestöstä

 Pekka Sauri:

Suomessa vähätellään maailman kärkipäähän sijoittuvia itsemurhalukuja

    " Tilastoitujen itsemurhien määrä on Suomessa miltei nelinkertainen liikennekuolemiin verrattuna."


  Ylisuuret päiväkotiryhmät vaarantavat lapsen kehityksen

  info :: Tutkielma Arhi Kuittinen

  Finnish Suicide,  Death in Finland, Self Destructive Thinking and Cultural Imagination, Moralistic Opression from the State, Kalevala - Death Centered Epos and literature
  Nuorisotutkimus, uskontotiede, sosiologia, diskurssianalyysi, sosiaalitutkimus, psykoanalyysi, psykologia, tilastot, tilastotiede   *
      II  Tutkimus väittää:

  Suomi ykkönen Euroopassa – kaikki lähes yhtä onnellisia  Miksi itsemurhia sitten Suomessa eniten suhteellisesti Euroopassa joka segmentin (nuori/vanha/miesnainen) yhteisen keskiarvon suhteen?

  Eniten psykoosi"lääkkeitä", huikeasti depressio- ym turrutuskemikaaleja, naisten itsemurhayrityksiä huikea ennätysmäärä maailmassa?

  No, tilastollisesti onnettomat ovat osanneet poistaa itsensä tilastoista itsetapon kautta kuten koulussa opetetaan "sinusta ei ole mihinkään, mikä sinä luulet olevasi, vai että sinua kiusataan eikö sinussa ole mitään syytä siihen". Suomalaiset on opetettu "tyytymään vähään" satojen vuosien näkäkuolemien ja pakkouskonnon kautta ja ilmaisemaan ylpeyttä nyt gallupkyselijöillekin.

  ‪#‎luokkasota‬ ‪#‎historia‬ ‪#‎psykohistoria‬ ‪#‎sosiologia‬ ‪#‎perkele‬ ‪#‎itsemurha‬ ‪#‎itsetunto‬ ‪#‎psykologia‬ ‪#‎psykoanalyysi‬ ‪#‎oikeisto‬ ‪#‎häpeä‬ ‪#‎shame‬ ‪#‎finland‬ ‪#‎suomi‬  1 kommentti:

  Arhi Kuittinen Finnsanity kirjoitti...

  Enkeli-Elisa? Viihdettä? Kyllä.

  Jo ”enkeli”-nimike kertoo oudosta ihailusta, jota osoitetaan itsemurha-ajatuksiin uppoutuneelle nuorelle, joka pakenee todellisuutta ja elämäntahtoa. Pyhimyksen sädekehä uhriroolin vetämisestä.

  Kuoleman erotisointi on tuttua varsinkin elokuvaviihteestä.

  Ja karmeimpana tosielämän esimerkkinä on "Äiti" Teresan toiminta: Teresa kieltäytyi parantamasta ihmisten elinoloja sillä hänestä kärsimyksessä näkyi puhdas Jumalan. Äiti Teresa on psykopaattien suojelupyhimys.

  Itsetuhoajatusten viihteellistäminen ja tuottaminen sosiaalipornoksi antaa lukijalle etäännyttämisen tyydytyksen. Kontrollin kokemuksen kärsimystä ja kuolemaa kohtaan. Siksi myös viihdeväkivalta.

  Kun itsetuhoajatusten pyörittely ja fantasiointi otetaan huomion kohteeksi ja uhriroolin suorittamiseksi, eräänlaiseksi sankarisuoritukseksi, niin huomion kohteeksi ei muodostu kulttuurikritiikki, koulujärjestelmän kyynisyys ja lasten avuttomuus kyvyttömien aikuisten kasvatuksessa.

  Jos itsemurhakulttuurissamme kiinnitetään huomiota uskonnollistyyppisesti vain itsemurhaajan pyhimysmäisellä ”viattomuuden” korostamiseen ja epärealistiseen nuoren ihmisen tyypittelyyn niin huomiota ei kiinnitetä arkipäivän valtamekanismeihin ja hierarkiakulttuurin julmuuteen esim. koulumaailmassa, jossa opettajat ihailevat vahvoja sosiaalisesti hallitsevia ja verbaalisesti kyvykkäitä oppilaita ja siten antavat kiusaamisen tapahtua huoltovapaiden valio-oppilaiden toimesta. Jotka opettajan silmissä ovat suorituskykyisiä enkeleitä, unelmien täyttymyksiä.

  Itsetuhokierteella mässäily kohottaa Elisa-kirjoituksissa ”ihanneherkän” nuoren jotenkin myyttiseksi ja kuolemasta tulee glorifioiva määre kuolemakeskeiselle pyhimykselle. Kuolemakeskeinen nuori on siis ansainnut enkelitittelinsä.

  Ideaaliuhrin määrittelystä ja fanittamisesta tulee emotionaalista dopingia viattomuuden paisuttelulla.


  Monessa itsemurhan kokeneessa yhteisössä jäädäänkin itsesääliin ja uhrin pyhimysominaisuuksien luettelointiin - tai sitten uhrin totaliseen demonisointiin.

  Tulos on sama: syitä ei uskalleta pohtia ja uhrista tehdään ei-todellinen.

  Yhteisön hierarkiakäsityksiä, vallankäyttöä, roolikäsityksiä ja vahvuusvaatimuksia ei siten analysoida.

  Näin ollaan irrallaan todellisuudesta.

  Tarvitsemme aitojen nuorten kuuntelua ja epämiellyttäviä totuuksia kouluista ja perheistä.

  Emme kiihottavaa ja kuohuttavaa romantiikkaa viattoman itsetuhon vääjäämättömästä voimasta ja lumouksesta.

  Tämä romanttinen tunneryöppyfantasia koskettaa ihmisiä siksi, koska siinä etäännytetään uhri yhteisöstä, todellisista arkipäivän ongelmista, stressaantuneista, kylmistä opettajista, välinpitämättömistä vanhemmista, koululaitokselta ja terveydenhuollosta rahaa vievistä poliitikoista ja psykopaattioppilaista.


  Viihdeväkivallassa on monenlaisia miellyttäviä uhreja katsojaa miellyttämään.

  Yhteisön arvoja vastaan rikkoneet "tuhlaajapojat" ovat yksi uhrikategoria: henkilö katuu jotakin yhteisön vastaista tekoaan, siis etupäässä riittämättömyyttään, ja antautuu itsetuhoisalle ja varmalle kuolemalle (yhteisön) puhdistavana sakrifikaationa.

  Poliittisia ja reaalisia analyysejä ja konfrontaatioita tosielämässä eli tiedostamista ei jouduta tekemään kun vellotaan vain maksimaalisissa tunneputouksissa ilman vihaa, päämäärää ja toimintaa ideaaliuhrin maksimaalisessa viehätysvoimassa.

  Tasa-arvo on vaikea prosessi hierarkiaan nojautuvassa yhteisössä ja perinteisessä ihmiskuvassa.


  Kuva siististä koulujärjestelmästämme on pelkkä propagandasysteemin tuottama julkinen kulissi, jotta kokoomuksen valtion ja julkisen rahoituksen alasajo kouluissakin sujuisi rauhassa luokkayhteiskunnan tylyssä palauttamisessa.

  Kaikissa kansainvälisissä gallupeissa Euroopassa juuri suomalaiset nuoret eniten vihaavat ja inhoavat koulua.

  Tarvitsemme aitojen ja kriittisten nuorten kuuntelua.

  Emme kuolemalle omistautuvia uhreja ja heidän romantisointiaan täydellisinä ihanneuhreina.